UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Základný a aplikovaný výskum v UVP BIOMED je zameraný na spoločensky najzávažnejšie ochorenia, akými sú rakovina, poruchy srdcovocievneho systému, cukrovka, obezita,   autoimunitné poruchy, neurologické a infekčné choroby. Výskum sa okrem iného zameriava aj na využitie pokročilých terapií napr. pomocou kmeňových buniek, či na vývoj  najmodernejších diagnostických postupov.