UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Kontaktná adresa:
UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
84505 Bratislava
e-mail: info-biomedpark-ba@savba.sk
URL: www.biomed.sav.sk

Partneri:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1
Tel.: +421 (0) 2 57510 111
Fax: +421 (0) 2 57510 608
e-mail: admin@up.upsav.sk
URL: www.urad.sav.sk