Kontakt

  Úrad Slovenskej akadémie vied
  Štefánikova 49
  814 38, Bratislava 1

  Tel.: +421 (0) 2 57510 111
  Fax: +421 (0) 2 57510 608
  e-mail: admin@up.upsav.sk
  url: www.urad.sav.sk

  Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV a jeho poloha:
  Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV sa nachádza v Bratislave v areáli SAV na Patrónke.
  Adresa:
  Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV
  Dúbravská cesta 9
  841 04 Bratislava 4