UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava

koordinátor

štatutár SAV

dozorna rada

štatutári partnerov

správna rada

vedúci organizačných zložiek partnerov

partneri

pavilón lekárskych vied