Poloha

    Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV a jeho poloha:
    Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV sa nachádza v Bratislave v areáli SAV na Patrónke.