UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Žiadateľom nenávratného finančného príspevku na vybudovanie UVP BIOMED bola Slovenská akadémia vied, ktorá riešenie projektu koordinovala a zabezpečovala jeho implementáciu prostredníctvom Úradu SAV.


Na riešení projektu UVP BIOMED sa v rokoch 2013-2015 podieľali nasledujúci partneri prostredníctvom svojich výskumných aktivít realizovaných špičkovými vedeckými pracovníkmi a ich tímami:

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Virologický ústav SAV
Ústav merania SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta a Farmaceutická fakutla
Ekonomická univerzita

Ústavy SAV sú aktuálne súčasťou centier SAV: BMC, CbV a CEM (Viď Pracoviská UVP BIOMED).