UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Súčasťou ÚVP sú moderné laboratóriá pre genomiku, proteomiku, prietokovú cytometriu, zobrazovanie biologických objektov a ďalšie technológie.

Obsahuje tiež moderný konvenčný zverinec pre výskum ľudských chorôb na modeloch drobných hlodavcoch, a špeciálny zverinec pre imunodeficientné myši vhodný na onkologický výskum.

Unikátnou infraštruktúrou je výskumná klinika s povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Infraštruktúra UVP BIOMED podľa miesta realizácie výskumných aktivít:
BMC SAV
Cbv
CEM
UM SAV