UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
UVP BIOMED je najväčšie multidisciplinárne pracovisko biomedicínskeho výskumu na Slovensku (viac ako 18 000 m2 laboratórnych a kancelárskych priestorov) s celkovou kapacitou pre viac ako 500 pracovníkov. Jeho výstavba sa začala v roku 2013 a skončila v decembri 2015 otvorením Pavilónu lekárskych vied ako hlavného prvku jeho infraštruktúry.

UVP BIOMED má špičkových odborníkov a prístrojové vybavenie pre výskum v oblasti onkológie, genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, fyziológie, toxikológie, virológie a klinického výskumu.

Pri budovaní UVP BIOMED sa preinvestovalo  39,5 milióna eur, z toho vyše 33,6 milióna bolo hradených z eurofondov z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9 milióna bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu.