Prečo BioMedPark?

  • Koncentrácia vedeckých kapacít a najmodernejšej vedeckej techniky
  • Multidisciplinárny výskum
  • Široká metodická škála
  • Efektívnejšie využitie existujúcej infraštruktúry
  • Platforma pre technologický transfer
  • Previazanie vedy, výskum a inovácií s podnikateľskou sférou
  • Živná pôda pre vznik „spin-off“ spoločností