Základné fakty

  • - najväčšie výskumné pracovisko tohto druhu na Slovensku (viac ako 18 000 m2 laboratórnych a kancelárskych priestorov)
  • - celková kapacita pre viac ako 500 pracovníkov
  • - špičkové vybavenie pre výskum v oblasti genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, fyziológie, toxikológie a klinického výskumu
  • - modern laboratória pre genomiku, proteomiku, prietokovú cytometriu a zobrazovacie metódy
  • - zverinec pre drobné hlodavce, vrátane geneticky modifikovaných organizmov a zvieratá s imunodeficienciou
  • - klinická jednotka ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  • - rádioizotopové pracovisko
  • - priestor pre transfer technológii a poznatkov